Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Vývoj miniaturního Roentgenového přístroje 10.06.2012 23:10:24
Google mě zavedl na tohle diskuzní vlákno. Snad nevadí, že je staré. Konstrukce malého rentgenu (dalo by se říct až jeho modelu) je pro mladé vědce pochopitelně lákavá věc. Mám podobnou otázku jako Petr. Odpověď plná odkazů na paragrafy mi však nic neříká, v tomhle se vůbec nevyznám. Je třeba nějaké povolení už před vývojem prvního prototypu zařízení? nebo až před jeho uvedením do sériové výroby nebo pravidelného používání? Příkladem budiž malý přenosný přístroj s anodovým napětím do 45kV a proudem do 250 mikro Ampér. případně i méně, pokud by to umožnilo přístroj zařadit do nějaké méně přísné kategorie. Mockrát děkuji, Jirka.
(Vložil(a): Jirka)
Pokud máte vážný zájem o vývoj a výrobu rtg přístrojů, bez znalostí zákonů (a tedy "paragrafů") ani bez technických znalostí se neobejdete. Tedy pro laika: vývoj nepodléhá povolení SÚJB. Prodej, resp. distribuce, a používání zdrojů ionizujícího záření je činnost vyžadující povolení SÚJB.

(Za SÚJB: sujb)