Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Bezpečná vzdálenost od RTG pracoviště 27.05.2012 14:21:01
Dobrý den, mám pracovnu na patře s rtg pracovištěm, jedná se o jinou ambulanci. Vzdálenost je zhruba 3,5 m, přes zdi místností, samozřejmě. Je reálná má obava, že bych mohla v průběhu let být vystavena zvýšenému ionizujícímu záření? doufám, že hygiena by takovou ambulanci nezkolaudovala, nicméně mne to zajímá. předem moc děkuji za Váš čas.
(Vložil(a): eva)
Používání rtg je činností povolovanou podle atomového zákona. Není důvod se obávat vlivu záření, požadavky pro pracoviště s rtg zahrnují i radiační ochranu okolí.
(Za SÚJB: sujb)