Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Vyhrazená technická zařízení 11.04.2012 15:29:43
Dobrý den,
nevíte prosím, zda-li se ozařovací přístroje dají klasifikovat jako vyhrazená technická zařízení?

Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Jiří Mach)
Odborně spadá tato problematika pod Technickou inspekci České republiky - TIČR (dříve ITI), která je organizací státního odborného dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení (dále jen VTZ) s působností, úkoly a oprávněními danými zákonem č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nebezpečností práce. Ozařovací přístroje, které by přicházely v úvahu jsou elektrická VTZ, na které se vztahuje vyhláška č. 73/2010 Sb., kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je zároveň zřizovatelem TIČR. Doporučujeme proto obrátit se na zmíněný specializovaný dozor (www.ticr.cz)
(Za SÚJB: sujb)