Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

plazmový generátor RPZ14 16.10.2011 21:29:50
Dobrý den, syn trpí častými zánětlivými onemocněními průdušek, byla nám doporučena terapie na plazmovém generátoru RPZ14. Absolvovali jsme 2 hodinovou terapii. Poté jsme se dověděli od známého elektrotechnika, že dle údajů na www stránkách http://www.zapper.cz/ se jedná o rentgenový přístroj vyzařující tvrdé gamma záření. Děsí nás představa, že jsme byli ozářeni. Obracíme se na Vás s dotazem, zda tento přístroj neznáte a jak máme postupovat, pokud jsme opravdu ozářeni byli? Děkujeme za odpověď Pavel Bílek
(Vložil(a): Pavel Bílek)
Plazmový generátor dle poznatků Dr.R.R.Rifa pomocí plazmové trubice naplněné vzácnými plyny pod vysokým tlakem vyzařuje do svého okolí pouze elektromagnetické pulsy určitého tvaru a intenzity. RTG ani jiné škodlivé záření není tímto přístrojem produkováno. Ani na vámi uvedených stránkách není uvedeno, že generátor produkuje rtg záření.
(Za SÚJB: sujb)