Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

nález zářiče v Prze Podolí 30.09.2011 17:17:13
Podle dostupných informací obsahuje zářič nalezený na dětském hřišti v Praze Podolí Radium 226.Tato látka má poločas rozpadu cca 1,6 roku. Jaká byla radiační situace na tomto hřišti před cca 30ti roky? Děkuji
(Vložil(a): Josef Černý)
Ano, jednalo se opravdu o zdroj ionizujícího záření obsahující 226Ra. Vzhledem k tomu, že poločas rozpadu 226 Ra je 1620 let (jeden tisíc šestset dvacet), byla aktivita nepatrně vyšší (zhruba 1,000007x) než ta, jež byla naměřena na místě nálezu.
(Za SÚJB: sujb)