Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Radioaktivní jód 131-I 14.04.2011 14:37:02
Při haváriích jaderných elektráren je uváděna koncentrace radioaktivního jódu. V rozpadových řadách jaderného paliva jsem tento izotop nenašla. Takže, kde se v reaktoru nachází jód? Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Jana Němcová)
I131 vzniká při štěpení jader (převážně U235, ale i Pu239, 241 apod.) během (řetězové) štěpné reakce v jaderném palivu.


(Za SÚJB: úsek jaderné bezpečnosti)