Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Ionizační hlásič kouře 14.10.2010 11:00:22
Dobrý den,měl bych dotaz ohledně legalitě vlastnění vymontovaného zářiče z detektoru - jeho aktivita je 0,5uCi a jde o Am241 .Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Jeden ionizační hlásič požáru je nevýznamným zdrojem ionizujícího záření a jeho používání nevyžaduje povolení podle atomového zákona a prováděcích předpisů. Doporučujeme opatrně zacházet s vlastním zářičem a chránit jej před otěrem, protože Am-241 je napařeno v tenké vrstvě.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)