Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Stroncium 90 10.07.2009 22:26:49
Dobrý den,
z armádního výprodeje jsem zakoupil intenzimetr (vyroben 1963), v tašce pro přenos byl i kontrolní zářič a to Stroncium 90, cca 3x3 cm. Z tašky jsem tento zářič vyjmul (rukavicemi) a vložil do plastové krabičky, hliníkového pouzdra a několika dalších vrtev. Po pročtení informací týkajících se Stroncia 90 jsem začal mít obavy, jak z prachu, který se mohl při vytahování zářice uvolnit, tak z postupného vytváření radonu. Chtěl bych se tak zeptat, zda je některá z mých obav opodstatněná a v případě, že ano, jak se s touto věcí nejlépe vypořádat.

Za odpověď předem děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Z roku výroby intenzimetru (1963) vyplývá, že s velkou pravděpodobností jste zakoupil tzv. radiometr beta gama typového označení RBGT 62 (od r. 1965 nahrazen intenzimetrem typového označení IT-65). Pokud jste při vyjímání kontrolního zářiče z kožené brašny zářič mechanicky nepoškodil, nehrozí žádné nebezpečí uvolnění radioaktivní látky. Stroncium 90 (Sr-90) je zdrojem beta záření, takže stínění hliníkem jste zvolil velmi vhodně. Sr-90 není zdrojem radonu (tím je radium 226).

O tom, zda uvedený kontrolní zářič podléhá regulaci, tj. zda jeho držitel musí splnit nějaké podmínky dané legislativou, rozhoduje jeho aktivita. Aktivita kontrolního zářiče, spolu s jeho výrobním číslem, bývá obvykle vyražena přímo na pouzdře zářiče nebo je uvedena i v záznamníku k přístroji, pokud jste jej s přístrojem obdržel.

Doporučujeme, abyste s přístrojem i kontrolním zářičem navštívil vám nejbližší Regionální centrum Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, adresy a spojení naleznete na www.sujb.cz , kde obdržíte detailnější a konkrétnější informaci. V případě takového postupu, vám žádný postih nehrozí.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)