Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 23.11.2022 11:06:48
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, jaká je limitní hodnota, které je nutno věnovat pozornost při měření dozimetrem na pracovišti kategorie I? Zajímají mě také limity vyšetřovací, záznamové a zásahové úrovně.

Děkuji Vám mnohokrát.


(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,
monitorovací úrovně se stanovují s důrazem o jaký druh pracovní činnosti se jedná a s jakým zdrojem ionizujícího záření je nakládáno.
Monitorovací úrovně jsou uvedeny v Programu monitorování. Program monitorování je součástí dokumentace držitele povolení. Monitorovací úroveň máme záznamovou, vyšetřovací a zásahovou. Velikost těchto úrovní se stanovuje s důrazem o jaký druh pracovní činnosti se jedná. Na každou jednotlivou monitorovací úroveň pak navazují opatření, které jsou nutné vykonat při jejím překročení.


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)