Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Uraninit 21.07.2008 01:14:16
Dobrý den, přivezl jsem si z dovolené v Africe asi 2x1cm velky kousek smolince. Je třeba zvýšené opatrnosti při manipulaci, případně je vhodné dodržovat nějakou větší vzdálenost od živých objektů? Umístit ho na výstavku na pracovní stůl asi nebude optimální, že? Děkuji
(Vložil(a): Oskar Lehet)
Ze zadaných údajů nelze posoudit zda je nutné z hlediska radiační ochrany dodržovat nějaká opatření či nikoliv. Doporučujeme Vám navštívit nejbližší regionální centrum SÚJB za účelem dozimetrického přeměření. Seznam pracoviěť najdete na www.sujb.cz/o SÚJB/kde nás najdete. Pro informaci dodáváme:
Smolinec je nejdůležitější uranová ruda, chemicky oxid čtyřmocného uranu s příměsí thoria. Bohatá ruda může obsahovat 60 až 80 % uranu. Z hlediska vnějšího ozáření je rozhodujícím zdrojem záření gama ve smolinci Radium 226 a jeho rozpadové produkty, hmotnostní koncentrace radia je však velmi malá. Sám uran má záření gama o velmi nízké energii. Pro srovnání uvádíme konkrétní případ: smolinec o velikosti cca 5x4x2 cm, váze 115 g a obsahu uranu cca 43 % způsobil ve vzdálenosti 1 m zvýšení přírodního pozadí dávkového příkonu záření gama na přibližně dvojnásobek. To nepřevyšuje běžné variace přírodního pozadí v ČR.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)