Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Odstínění záření gama vzorku smolince 23.10.2021 19:48:04
Dobrý den,
zajímalo by mě, jak tlustá by měla být stěna dutého válce z betonu pro bezpečné uchovávání vzorku smolince a aby bylo zajištěno maximální odstínění záření. Bude pak možné takto opatřený vzorek skladovat například na pracovním stole? Smolinec má rozměry 2x2x2 cm, záření gama 10 mikroSv/h.
Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Pro přesné zodpovězení Vašeho dotazu by bylo nutné upřesnit některé údaje (např. v jaké vzdálenosti byl měřen dávkový příkon (kontaktně, nebo v určité vzdálenosti?), co znamená maximální odstínění (na "nulu", nebo na úroveň přírodního pozadí?), o jaký beton by se mělo jednat, atp.).
Pokud by se jednalo o 10 mikroSv/h kontaktně, pak se ve větších vzdálenostech bude jednat o neškodnou úroveň záření (ve 2 metrech už bude příkon prakticky neměřitelný). Mnohem větší problém zde představují dceřiné produkty radioaktivního rozpadu uranu a jejich další dceřiné produkty, mezi nimiž je i radon Rn-222. V uzavřené nádobě by docházelo k jeho hromadění a po otevření k jeho uvolnění do ovzduší a následnému vdechnutí.
Budeme-li hovořit pouze o stínění gama záření, polotloušťka betonu pro odstínění energií záření pocházejícího z radioaktivního rozpadu U-235, U-238, Ra-226, je 2,76 cm. Pokud bychom chtěli odstínit smolinec na úroveň přírodního pozadí (cca 0,1 mikroSv/h, tedy záření zeslabit 100x), museli bychom počítat se 6 až 7 polotlouštkami betonu, což celkově odpovídá tloušťce stěny cca 18 cm betonu.
Úplně stranou nechávám otázku resp. důvod, proč mít na pracovním stole masivní betonový kontejner se smolincem uvnitř.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)