Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Radioaktivita poblíž stavby silnice z haldoviny 19.09.2021 13:21:45
Jak působí haldovina na zivotni prostředí. Je to hlavni stavebni materiál nadjezdu- dálnice a stavba začíná cca 10m od rodinných domu. Dochází k záření nebo znečištění v okolí? Jsou tam rodinne domy, zahrady..Můžeme někde požádat o proměření?
Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu uvádíme:

Haldovina není hlavním materiálem při stavbě dálnice, pouze součástí jedné z vrstev podkladu. A jedná se o vytříděnou haldovinu, která je tříděna již při odběru z haldy a následně dozimetricky proměřena i na místě použití.

Materiál z hald po těžbě uranu, který je uložený na haldách a má být použit pro stavební účely musí splňovat podmínky pro uvolnění z pracoviště do životního prostředí. A organizace, která činnost provádí musí plnit podmínky pro nakládání s produkty hornické činnosti vzniklými při činnostech souvisejících se získáváním radioaktivního nerostu a uloženými na odvalech a odkalištích. Tato povolení vydává Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) a podmínky v nich uvedené následně pravidelně kontroluje.
(SÚJB není jediným orgánem státní správy, který se k možnosti využití kameniva z hald vyjadřuje)

Haldy můžou na osoby a životní prostředí z hlediska radioaktivity působit zevním a vnitřním ozářením (vdechnutím a požitím).

Při zpracování a převozu materiálů z odvalů (v případě, že je postupováno v souladu s vydanými povoleními SÚJB) mohou být obyvatelé ozářeni následnými způsoby: obdržet zanedbatelnou efektivní dávku od záření gama, přijmout minimální množství prachu obsahujícího směs dlouhodobých zářičů uran-radiové rozpadové řady a vdechnout aerosoly obsahující dceřiné produkty přeměny radonu.

O proměření můžete požádat např. Státní ústav radiační ochrany – www.suro.cz nebo Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany - www.sujchbo.cz.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)