Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 06.05.2021 14:34:26
Dobrý den
V tankové a automobilní technice AČR je používán přístroj pro indikaci radioaktivních látek GO-27. Přístroj obsahuje rentgenometr s radionuklidem. Je prosím tento přístroj bezpečný pro obsluhu techniky?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

přístroj GO-27 slouží vedle detekce ionizujícího záření také pro indikaci otravných látek. Pro tyto účely obsahuje přístroj radionuklidový zdroj (Am-241), který je umístěn uvnitř analyzátoru. Vzhledem k charakteru zdroje a umístění není pro posádku nijak nebezpečný.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)