Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

posouzení radioaktivity z dávkového příkonu 04.03.2021 12:51:47
Dobrý den,
dá se bez znalosti radionuklidů a jejich aktivit pouze na základě dávkového příkonu stanovit, že předmět je/není radioaktivní?
Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

obecně lze říci, že veškeré předměty a prostředí okolo nás vykazují větší či menší míru radioaktivity = jsou radioaktivní.
(viz např. informace na našem webu: https://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/prirodni-zdroje-ionizujiciho-zareni/ozareni-z-prirodnich-zdroju-zareni).

Z pohledu SÚJB je důležité, zda daný předmět podléhá regulaci či nikoliv. Zákon č. 263/2016 Sb. (atomový zákon) říká, že radioaktivní látkou je jakákoliv látka, která z hlediska možného ozáření vyžaduje regulaci podle tohoto zákona. Nutnost regulace takových látek lze posuzovat na základě tzv. zprošťovacích úrovní - celkových či hmotnostních aktivit, které jsou definované ve vyhlášce č. 422/2016 (vyhláška o radiační ochraně).

Na základě měření dávkového příkonu lze rozlišit radioaktivní látky jen v případě, že převyšují přírodní pozadí v místě měření. Nevypovídá to však nic o tom, zda takový předmět vyžaduje regulaci či nikoliv.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)