Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Pořízení diagnostického RTG do úrazové ambulance 04.09.2020 10:40:36
Dobrý den,
uvažuji o pořízení diagnostického RTG přístroje do své soukromé úrazové ambulance. Jaké povinnosti ukládá legislativa k provozování takového zařízení? Kde přesně najdu konkrétní požadavky na technické, věcné a personální vybavení takového pracoviště? Existuje nějaký typ RTG přístroje, který bych jako chirurg mohl provozovat bez RTG laboranta podobně jako např. stomatolog či veterinář?

Děkuji za odpověď


(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

požadavky na povolení k používání diagnostického RTG přístroje do své soukromé úrazové ambulance konzultujte s příslušným RC SÚJB - viz:

https://www.sujb.cz/o-sujb/kde-nas-najdete-spojeni/spojeni-na-regionalni-centra-sujb/

Požadavky na požadavky na technické, věcné a personální vybavení takového pracoviště není v kompetenci SÚJB, je v kompetenci MZ ČR: Požadavky naleznete ve vyhláškách č. 92 a č. 99/2012 Sb.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)