Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: vysloužilá rentgenová zařízení 04.11.2007 13:51:41
Prosím o info, které firmy mi odvezou a zlikvidují starý vysloužilý rtg přístroj.
Děkuji za odpověď. Dt. Möstlová
(Vložil(a): MUDr. Růžena Möstlová)
Vážená paní doktorko, předpokládám, že jste držitelem povolení k používání rtg přístroje, který chcete zlikvidovat.

Doporučuji obrátit se na firmu, od které jste zařízení koupila nebo která vám prováděla servis, případně zkoušky dlouhodobé stability nebo na firmu, která likviduje "nebezpečný odpad".

V případě generátoru, je "nebezpečným odpadem" pouze olej v rentgence, ostatní součásti rtg zařízení jsou kovovým odpadem a lze jej nechat odvést do sběrny kovového odpadu. Od firmy, kterou si pro likvidaci zvolíte žádejte likvidační protokol.

Na příslušné regionální centrum SÚJB nahlaste, že likvidace rtg zařízení byla provedena a požádejte o změnu nebo zrušení vašeho povolení.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)