Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 01.12.2019 15:53:20
Dobrý den, moc rád bych se chtěl podívat na odval na Příbramsku. Z žádného jiného důvodu, než kvůli výhledu bych tam nechtěl. Kameny nesbírám. Vím, že na mnoha místech zákaz vstupu není vyznačen, ale na mnoha místech je. A samozřejmě vím, že bych tam lézt neměl. Pokud se tam vydám, kouknu a hned zase zmizím hrozí mi za to něco? Zákon znám, ale bude to někdo řešit? Nebo pokud budu opatrný a nebudu moc vidět, tak to lze tolerovat a nikdo mi za to nic neudělá?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Hodnoty příkonu fotonového dávkového ekvivalentu zevního záření gama na odvalech na Příbramsku se pohybují nejčastěji v rozmezí 0,2 - 0,9 mikroSv/h (mikroSievert za hodinu). Místy se zde vyskytují maxima cca 3 - 4 mikroSv/h. Pokud byste se tedy vydal na odval za účelem rozhlížení, je možné obdrženou efektivní dávku odhadnout na cca nejvýše 1 mikroSv (za předpokladu cca hodinového pobytu na haldě). Jedná se tedy o tisícinu obecného limitu pro obyvatele podle Atomového zákona (Zákon č. 263/2016 Sb.), který je 1 mSv (miliSievert) za kalendářní rok.
Odvaly na Příbramsku jsou ve správě DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek, jehož pracovníci provádějí pravidelné kontroly na odvalech a umísťují značení zákazu vstupu, mimo jiné z důvodu bezpečnostního (pohyb ve složitém terénu po povrchu zvětralé haldoviny). Toto značení je nutné respektovat. Je potřeba dodat, že toto značení je často zcizováno.
Pokud se tedy chcete rozhlížet po Příbramsku, doporučuji Vám některý z vrcholů blízkých Brd (bližší informace na http://www.brdy.org, apod.).

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)