Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Re: Sbírkové minerály 08.10.2019 08:45:26
nasel jsem v pribrami vzorek smolince, ktery dava 25mikroSv/hod ve vzdalenosti 1m, prislo mi to hodne, nechal jsem ho na halde, ale kdyz jsem si doma prohledl detailne porizene fotografie, tak premyslim, ze se pro nej vratim... jaka jsou rizika, sviti hodne nebo malo? dekuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

zmiňovaná hodnota 25 mikroSv/h odpovídá zhruba stonásobku pozaďové hodnoty dávkového příkonu záření gama v Příbramském regionu. Určitě tedy nelze říci, že se jedná o zanedbatelnou hodnotu. Pro kvalifikované posouzení možného ozáření, v případě že by byl vzorek z haldy sebrán a odnesen, by bylo potřeba detailněji znát následný expoziční scénář - tedy vědět KDE by byl vzorek umístěn (pracovna sběratele, sklep, depozitář musea, vitrína na chodbě ve škole, atd.), KOLIK lidí k němu bude mít přístup, ev. jak ČASTO, by byl používán při výuce, atp.
Rozhodně však lze říci, že výsledná roční efektivní dávka nejexponovanějšího (nejvíce ozářeného) jedince může bez problémů dosáhnout až 1 miliSievert za rok, což je stejná hodnota, jako roční limit pro obyvatelstvo podle Atomového zákona (zákon č. 263/2016 Sb.). Vzhledem k tomu, že tato dávka (a s ní související možná zdravotní újma v podobě zvýšení pravděpodobnosti výskytu stochastických účinků, např. vznik zhoubných novotvarů) NENÍ na druhé straně vyvážena žádným přínosem (ani pro jednotlivce ani pro společnost), jako varianta optimální z hlediska radiační ochrany se jeví PONECHAT zmiňovaný vzorek přírodniny na místě, kde se nyní nachází.
Okrajově též samozřejmě je třeba přihlédnout i k potenciální trestně právní odpovědnosti (ve své podstatě by se jednalo o krádež, protože odvaly jsou ve vlastnictví DIAMO s.p.) a v neposlední řadě i k riziku z hlediska bezpečnostního (pohyb ve složitém terénu po povrchu zvětralé haldoviny).

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)