Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 05.10.2019 00:55:11
a kdyby kaminek daval 50mikroSv/hod z metrove vzdalenosti, je treba prijimat opatreni?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

ano, v takovémto případě by již opatření bylo vhodné. Uvážte, že za 24 hodin by dávka v 1 metru (při uváděném dávkovém příkonu) byla rovna 1200 mikroSv (tedy 1,2 mSv). To odpovídá průměrnému ročnímu ozáření z přírodního pozadí v ČR (bez zohlednění dávky z radonu).
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)