Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 22.09.2019 22:00:47
Dobrý den, kamarád mi přivezl z výletu u Příbrami malý kámínek prý s uranovou rudou. Při přiložení měřícího přístroje přímo na kamínek vykazuje hodnotu 59 mSv. Při měření z 20 cm už tuto hodnotu nenaměřím. Je tento kamínek nebezpečný??? Díky za odpověď. S pozdravem Pavel Bobek.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Uvádíte, že kontaktně vykazuje kamínek "59 mSv" - dávkový příkon se obvykle udává jako přírůstek dávky za čas, tedy např. mikroSv/h či mSv/h. Pokud se skutečně jedná o dávkový příkon v mSv/h, jde o vysokou hodnotu. Není možné, že se jednalo o hodnotu mikroSv/h?
Pokud opravdu není ve vzdálenosti vetší než 20 cm záření měřitelné a nebudete-li kamínek nosit delší dobu u sebe (budete ho mít např. jen ve sbírce), není potřeba žádné "opatření". Bez dalšího upřesnění ale není možné dotaz zodpovědět přesně - chcete-li mít jistotu, obraťte se s prosou na proměření na Státní ústav radiační ochrany (www.suro.cz), nebo na některé naše Regionální centrum SÚJB (adresy naleznete na webových stránkách SÚJB v sekci Kontakt).

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)