Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 31.07.2019 11:26:13
Dobrý den,

našel jsem při likvidaci pozůstalosti krabici thoriových punčošek do plynových lamp. Protože mám starý radiometrický přístroj RBGT-62, zkusil jsem je změřit - z bezprostřední blízkosti (tedy v podstatě po přiložení přímo na odkrytou GM sondu) vykazuje přístroj aktivitu - ale z větší vzdálenosti (třeba 5cm) už na ně nijak nereaguje. Vím že dnes už se thorium do punčošek nepřidává. Je možné tyto staré punčošky bez povolení vlastnit - případně je třeba prodat jiné osobě na nějakém inzertním serveru ? Moc děkuji za odpověď
(Vložil(a): Petr Beránek)
Dobrý den,

Jak uvádíte, detektorem ionizujícího záření lze zjistit přítomnost thoria prakticky jen v přímém kontaktu detektoru s punčoškou, a to vzhledem k charakteru emitovaných částic (alfa). Z pohledu atomového zákona (č. 263/2016 Sb.) jsou tyto "punčošky" spotřebním výrobkem s přidanou radioaktivní látkou. Regulaci podléhá pouze obchodní činnost, která je předmětem podnikání, a to výroba, dovoz nebo vývoz typově schváleného spotřebního výrobku. Předání nebo prodej jiné soukromé osobě bez povolení je možný (z hlediska radiační ochrany je vhodné takovéto výrobky skladovat v uzavřeném obalu, aby bylo zabráněno rozptylu prachu z tkaniny punčošky do okolí).
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)