Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Uranové sklo - užívání výrobků z něj vyrobených 09.06.2019 20:33:34
Dobrý den.

Mám dotaz ohledně výrobků z uranitového skla. Je u nich potřeba dbát na nějaká zvláštní opatření ve smyslu materiálů, které by s ním neměly přijít do dlouhodobého styku (kvůli potenciální ionizaci alfa/beta zářením)? Specificky: skleněná dóza, vykazující zhruba 500 CPM beta záření v kontaktní vzdálenosti, zamýšlený účel přechovávání šperků (tj. primárně kovy s vyšším nukleonovým číslem). Případně skleněná karafa na alkohol - použitá k tomuto účelu. Podobná aktivita jako u výše zmíněné dózy. Nepodařilo se mi najít jednoznačné informace o vlivu záření uranového skla na různé materiály, proto bych se rád ujistil zde.

Předem děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Martin Sandr)
Dobrý den,

s ohledem na velmi slabou emisi částic alfa i beta z uranového skla není třeba přijímat žádná omezující opatření. Rovněž vyluhování uranu z karaf do tekutin je velmi malé a vede k zanedbatelným dávkám. Problematikou skla barveného uranem se SÚJB podrobně zabýval v roce 2004, souhrn je uveden na https://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/zajimavosti-z-praxe-radiacni-ochrany/problematika-uranem-barveneho-skla/.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)