Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

informace o pacientovi před rtg vyšetřením 06.05.2019 10:50:14
Dobrý den. Proč se před rtg vyšetřením musí uvádět váha a výška pacienta? Děkuji.
(Vložil(a): Hana Mošťková)
Dobrý den,

váha a výška pacienta je u většiny rtg vyšetření potřebná ke stanovení zátěže pacienta. Podrobnosti jsou uvedeny v Národních radiologických standardech, které vydává Ministerstvo zdravotnictví Věstníkem.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)