Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

ohlášení drobného zdroje 21.01.2019 14:27:00
Dobrý den,
postačí k ohlášení používání drobného zdroje zakoupeného od distributora zahraničního výrobce (z EU) místo typového schválení následující doklady: prohlášení o shodě CE a prohlášení o příkonu prostorového dávkového ekvivalentu méně než 1 uSv/h ve vzdáleností 10 cm?
Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Atomový zákon (zákon č. 263/2016 Sb.) stanovuje, které výrobky musí být typově schváleny. Vzhledem k tomu, že v dotazu není výrobek přesně specifikován (druh, účel využití atd.), je možné odpovědět jen obecně.
Aby nebylo třeba žádat o typové schválení SÚJB, je možné za typově schválený výrobek považovat ten, který byl vyroben v EU v souladu s právními předpisy tohoto státu. Je zde však podmínka, že výsledky zjištění provedených v tomto státě, pokud zaručují srovnatelnou úroveň, jakou vyžaduje Atomový zákon, jsou k dispozici SÚJB.
Prohlášení o shodě CE a "Prohlášení" o příkonu prostorového dávkového ekvivalentu méně než 1 ?Sv/h ve vzdáleností 10 cm nemusí být dostatečné.
Atomový zákon při schvalování typu výrobku vyžaduje např.: popis určeného použití výrobku, údaje o druhu radionuklidu, jeho typu, aktivitě, údaje o technických parametrech generátoru záření a jeho příslušenství, příkony dávek v příslušných vzdálenostech, z nichž je výrobek používán, včetně příkonů dávek ve vzdálenosti 0,1 m od jakéhokoli dostupného povrchu výrobku, a očekávané osobní dávky pro běžného uživatele výrobku, popis způsobu splnění požadavků radiační ochrany, doklad o povolení výroby v zemi výrobce, průvodní list vydaný výrobcem, jde-li o otevřený radionuklidový zdroj, osvědčení, jde-li o uzavřený radionuklidový zdroj, údaje o klasifikaci odolnosti, popisu konstrukce, koncepci vyřazování výrobku a další.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)