Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Legislativa - Vlastnění zdroje IZ 29.10.2018 10:04:34
Dobrý den,
chtěl bych se na Vás obrátit s dotazem, zda je možné legálně vlastnit pro soukromé (historické) účely (případně za jakých legislativních podmínek), předmět obsahující isotop Radium-226, pokud se jedná např. o "léčebný" výrobek spol. Radiumchema (např.: https://www.orau.org/ptp/collection/quackcures/radiumchemaemanator.htm nebo https://www.orau.org/ptp/collection/quackcures/radchema.htm ).
Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

podmínkou, aby bylo možné výrobek obsahující nebo uvolňující radioaktivní látku používat/vlastnit bez ohlášení nebo povolení je, aby aktivita/hmotnostní aktivita těchto látek nepřesahovala zprošťovací úrovně dané vyhláškou 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje (pro Ra-226 to je 10[kBq]/10 [kBq/kg]).
V případě pochybností doporučujeme se přímo obrátit na SÚJB.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)