Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Ozáření předmětů RTG 04.07.2018 12:03:01
Dobrý den, mám takový menší kámen a chtěla bych zjistit, zda je radioaktivní. Kam s ním můžu zajít? Kde mi to zjistí?
(Vložil(a): Jitka Pokorná)
Dobrý den,

obecně vzato, vše kolem nás vykazuje určitou míru radioaktivity. Pokud nepůjde například o smolinec (který obsahuje izotopy uranu), je dost možné, že bude úroveň aktivity pod prahem detekce (resp. bude neměřitelná bez předchozího mechanického či chemického zpracování). Pokud i tak budete mít zájem o proměření nerostu, obraťte se prosím na Státní ústav radiační ochrany - kontakty naleznete na www.suro.cz.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)