Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 31.05.2018 14:41:51
Dobrý den, pronajímám prostory v rodinném domě veterinární ordinaci, nyní by si chtěli pořídit pojízdný retgen MOVUS 2 a mě by zajímalo, zda je to pro obyvatele v patře nebezpečné, pokud jsou zde pouze dřevěné stropy, jak daleko proniká záření od tohoto typu rentgenu? Děkuji
(Vložil(a): Iva Trčková)
Dobrý den,

Obecně platí, že rentgenové záření se zeslabuje se čtvercem vzdálenosti, tzn. pokud ve vzdálenosti 1 m od zdroje je dávka 36 mikroSv, ve vzdálenosti 2 m to je 9 mikroSv a ve vzdálenosti 3 m to je 4 mikroSv. Rentgenové záření zeslabují také různé materiály, nicméně dřevo zeslabuje minimálně. Platí, že nová expoziční situace musí být plánována tak, aby běžný obyvatel nebyl vystaven ročně více jak 250 mikroSv efektivní dávky. Toto by se ve Vašem případě vztahovalo právě na obyvatele v patře.
Bohužel v tomto případě nedokážeme říci, zda by taková expoziční situace byla v pořádku či nikoli. Závisí to na přesných rozměrech veterinární vyšetřovny, kde by byl rentgenový přístroj umístěn, na tloušťce dřevěné podlahy v jejím nejužším místě, místě, kde by byl rentgenový přístroj umístěn, typu snímkovaných zvířat, expozičních parametrech, které budou používány, na množství rozptýleného záření, které a hlavně na počtu expozic za rok. Po instalaci rentgenového přístroje se provádí tzv. přejímací zkouška, během níž odborná firma mimo jiné proměřuje právě tzv. neužitečné záření, tzn. množství záření, které se šíří do jiných míst, kde může být obsluha zařízení, osoba přidržující zvíře nebo jiné osoby. Doporučuji Vám tedy být přítomen při této přejímací zkoušce a upozornit osobu, která ji bude provádět, že o patro výš jsou trvalí obyvatelé a že strop je pouze dřevěný. Tato osoba by pak měla proměřit neužitečné záření směrem nahoru od přístroje a přepočítat jej na plánovaný počet snímků do vzdálenosti podlahy horního patra a tuto výslednou hodnotu porovnat s výše zmíněnou dávkovou optimalizační mezí 250 mikroSv za rok.
Standardně bývají rentgenové vyšetřovny (i veterinární) stíněny buď alespoň zdivem, betonovými stropy a podlahami, nebo dokonce i barytovou omítkou nebo olověným stíněným. Dřevěný strop poskytuje velmi slabou ochranu. Doporučuji Vám tedy zajistit dodatečné stínění tohoto stropu buď barytovou omítkou nahozenou třeba na perlinku, nebo obložení stropu speciální sádrokartonovou deskou ? slyšel jsem, že v dnešní době jsou na trhu k dispozici speciální sádrokartonové desky s olověným stíněním, které výrazně zeslabují rentgenové záření (normální sádrokarton jej téměř nezeslabuje). Jaký ekvivalent zeslabení byste měli použít, by mělo vyjít z provedeného měření. Můžete ještě kontaktovat některou z firem uvedených pod tímto odkazem https://www.sujb.cz/aplikace/radon/?table=tab_f (ty, co mají povolení na skiagrafická nebo veterinární rentgenová zařízení), které mají povolení k tomuto měřením a které tím pádem i ví, jaká stínění je kdy vhodné používat.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)