Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 20.02.2018 12:00:04
Ještě dodatek: pokud bychom se rozhodli, že budeme "aktivitu radionuklidů" v našich výrobcích měřit sami, jaké bychom k tomu potřebovali vybac´vení, resp. měřidla? Nějaký gamma spektrometr? Mohli byste poradit?
(Vložil(a): Miroslav Šmiřák)
Dobrý den,

Pokud se rozhodnete, že budete měřit (proměřovat) své výrobky sami, pak je potřeba zvážit, co vlastně chcete měřit. Jestliže budete chtít dělat analýzu na radionuklidy, budete potřebovat gama spektrometrické přístroje (např. EXPLORANIUM GR-135 PLUS), jejichž cena se může pohybovat v řádu deseti až sta tisíců Kč. Detailnější analýza se pak provádí ve spektrometrických laboratořích, které mají svou akreditaci. Pokud budete chtít měřením pouze zjistit, že výrobek nevykazuje zvýšené hodnoty záření, tzn., že není radioaktivní, pak by Vám mohl stačit operativní měřič - detektor ionizujícího záření, kterých je na trhu celá řada a jejichž cena se pohybuje v řádu tisíců až deseti tisíců Kč (např. RDS 30, RDS 80, FH 40 G, RP 114 a mnohé další). To vše pro své vlastní měření.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)