Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Kontrola Rtg zařízení 16.12.2017 12:18:20
Dobrý den,

zajímalo by mě, jak často se kontroluje např. Rtg u zubaře; zda je technicky vůbec možné, aby Rtg vyzařoval větší dávky než ty, na které byl nastaven a zda jste v minulosti zaznamenali případy, kdy Rtg (hl. u zubařů) překračoval nastavenou míru záření. Také by mě zajímalo, zda (pokud kontrolu provádí externí firmy) probíhá křížová kontrola, jinými slovy, zda např. namátkově kontrolujete, jestli licencovaná firma skutečně provedla kontrolu daného rentgenu. Děkuji a přeji krásné Vánoce a šťastný nový rok!
(Vložil(a): Eva Kroftová)
Dobrý den,

frekvence kontrol je dána interním předpisem, periodicita je závislá na typu zdroje (intraorální, OPG, CT). Diagnostické referenční úrovně (DRÚ) pro "zubní ozáření", které byly stanoveny v legislativě platné do konce r. 2016, byly překračovány jen zcela ojediněle. Jak je to s dodržováním nově stanovených DRÚ je ještě předčasné hodnotit. Kontroly firem, které měří zubní RTG se samozřejmě provádějí.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)