Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 27.09.2017 08:42:36
Dobrý den,vlastníme skiagrafický rtg, instalovaný v r. 1996. Nyní jsme jsme zakoupili repasovaný generátor r. výroby 2005.Jsme povinni mít DAP metr, s odkazem na přechodná ustanovení § 116 bod 3c) "se použijí na zdroje ionizujícího záření instalované po dubnu 2012". Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Horálková Ladislava)
Dobrý den,

ano, tato povinnost se na Vás vztahuje, protože výměna generátoru záření je z hlediska Atomového zákona instalací nového zdroje ionizujícího záření a instalaci jste tak provedli letos.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)