Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 21.08.2017 10:41:43
Dobrý den, máme již cca 1rok nefunkční RTG (OPG). Přístroj již nepůjde opravit, máte nějaký formulář na vyřazení z evidence? Nebo stačí zaslat až doklad o likvidaci? Problém je, že nám stojí už skoro 2roky v ordinaci nefunkční a tudíž na něm teď chybí i zkoušky provozní stálosti. Tak aby to bylo formálně v pořádku.

Děkuji Hyršlová
(Vložil(a): Hyršlová Lenka)
Dobrý den, žádný formulář na vyřazení z evidence přístrojů není. Pokud nelze přístroj opravit, musíte zaslat písemně informaci na příslušné RC o tom, že jste rtg předal k ekologické likvidaci a uvést kterou firmou byla likvidace provedena (potvrzení o ekologické likvidaci).

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)