Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Radioaktivita v místech bývalé těžby uranu 21.07.2017 09:43:49
Dobrý den,

chystám se na dovolenou do blízkosti Jáchymova a jsem v 1. trimestru těhotenství, a proto by mě zajímalo, zda existuje nějaké riziko ozáření v místech bývalých dolů v lesích nebo například při exkurzi do štol, které jsou běžně veřejnosti přístupné.
Byla všechna místa po ukončení těžby vyčištěna a proměřena, nebo zde existuje riziko, že třeba při houbaření narazím na hromádku radioaktivní horniny?
(Vložil(a): Helena Trojníčková)
Dobrý den, zasíláme odpověď na otázku, zda existuje nějaké riziko ozáření v místech bývalých Jáchymovských uranových dolů, v lesích nebo například při exkurzi do štol, které jsou běžně veřejnosti přístupné. Zda byla všechna místa po ukončení těžby vyčištěna a proměřena, nebo zdali existuje riziko, že třeba při houbaření narazíte na hromádku radioaktivní horniny?
1. Na Jáchymovsku se těžil uran hlubinnou těžbou a vytěžená uranová ruda byla odvezena na zpracování do Sovětského svazu nebo později na úpravny rudy v ČSR. Nepatrné množství uranové rudy skončilo na odvalech vytěžené hlušiny. To znamená, že při houbaření v okolních lesích, kromě samotných odvalů, byste se hromádkou rudy neměla setkat. Celoplošné mapování Jáchymovska neproběhlo, takže nějaká minimální pravděpodobnost najít uranovou rudu na povrchu existuje, ale i v případě, že byste náhodou na ni narazila a neodnesla s houbami domů, je možné ozáření způsobené touto rudou hluboce pod obecnými limity ozáření stanovenými pro obyvatelstvo v Atomovém zákoně.
2. Štoly, kde se provádí exkurze, jsou vzhledem k možnosti obsahu radonu a produktů jeho přeměny v ovzduší odvětrávány a pravidelně monitorovány. Vzhledem k době pobytu návštěvníka je možné riziko ozáření rovněž velice nízké.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)