Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Detekce zdrojů na bráně ÚJV Řež 14.07.2017 14:44:32
Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, jak je možné, že na vstupu/výstupu do areálu ÚJV v Řeži nejsou brány, které by detekovali radioaktivní zdroje, které mohou osoby vstupující nebo vystupujíci z areálu přenášet.

Již z (dávné) minulosti jsou totiž známé případy, kdy došlo ke zanesení kontaminace mimo prostory tehdy ještě ÚJF.

Myslím si, že pronést kontaminovaný materiál nebo menší zdroj bránou nemusí být v současnosti vůbec problém. Stačí jenom někdo, kdo nebude respektovat bezpečnost práce nebo vynese materiál úmyslně.

S pozdravem

Josef
(Vložil(a): Josef)
Dobrý den, povinnost vybavit vstup/výstup do/z areálu ÚJV Řež detekčními rámy není nikde explicitně uvedena.
Nicméně existovala (podle "starého" atomového zákona - zák.č. 18/1997 Sb.) a existuje (podle "nového" atomového zákona, dále NAZ - zák. č. 263/2016 Sb.) povinnost pro každého držitele povolení vést evidenci zdrojů a stanovit postupy, jak zabránit neoprávněnému nakládání se zdroji záření.
Dosud bylo vždy deklarováno a popsáno v dokumentaci, že případné vynášení zdrojů ionizujícího záření je "sledováno" již ze samotného kontrolovaného pásma nebo sledovaného pásma daných pracovišť.
NAZ nově uvádí povinnost provést zabezpečení zdrojů ionizujícího záření (§ 5 odst. 6 NAZ) a popsat mj. i nastavený systém zabezpečení zdrojů ionizujícího záření v samostatné dokumentaci, a to (pro stávající držitele povolení) do konce přechodného období dle NAZ (tj. do konce r. 2017). To znamená, že SÚJB bude tuto problematiku v nadcházejícím období znovu posuzovat, nicméně stále platí skutečnost uvedená v první větě - povinnost vybavit vstup nebo výstup z areálu detekčními rámy neexistuje.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)