Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Ordinace vybavená kostním denzitometrem - požadavky na stavební řešení 26.04.2017 16:28:34
Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o radu/informaci ohledně radiační ochrany ordinace vybavené celotělním kostním denzitometrem (typ Hologic Horizon DXA) - zpracováváme stavební projekt takto vybavené ordinace a nejsem si jistý, jestli i u takto vybavené ordinace je nutné řešit stínění, monitorování pracoviště a jejího okolí, případně další opatření radiační ochrany. Z dosavadního studia legislativních požadavků na takto vybavené pracoviště mi vyplývá, že ne - prosím Vás případně o vyvedení z omylu. Zároveň Vás prosím o informaci, jestli SÚJB v rámci stavebního řízení na povolení ordinace vybavené kostním denzitometrem jako zdrojem ionizujícího záření vystupuje jako jeden z dotčených orgánů státní správy - vydává stanovisko. Předem děkuji za odpověď, s pozdravem Jan Rubeš
(Vložil(a): Jan Rubeš)
Dobrý den, máte pravdu, místnost s rentgenovým kostním denzitometrem není třeba vybavovat žádným zvláštním stíněním, protože hodnoty neužitečného záření v jeho okolí bývají velmi nízké. V případě, že se budete chtít ujistit, jaké množství záření se v okolí Vašeho kostního denzitometru nachází, můžete požádat některého z držitelů povolení uvedeného na těchto stránkách http://www.sujb.cz/aplikace/radon/?action=show&table=tab_f&lang=cz o proměření neužitečného záření.
SÚJB se neúčastní stavebních řízení na povolení ordinace s kostním denzitometrem.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)