Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 07.03.2017 12:16:23
Dobrý den,

dostali jsme za úkol měřit radiaci u ocelových svitků. Jaké jsou prosím mezní hodnoty pro pracovníky pracující se svitkama?
Děkuji za pomoc
S pozdravem

Milan Tabi
Safety, Health & Environment

Division Automotive
Region North & Eastern Europe
Bentelerova 460/2 | 408 01 Rumburk | Czech Republic
Tel.: +420 482 358 136 | Mobile: +420 602 652 641
milan.tabi@benteler.com | www.benteler.com

(Vložil(a): Milan Tabi)
Dobrý den, zjednodušeně lze říci, že pro radiačního pracovníka je pro omezení profesního ozáření stanoven limit efektivní dávky 20 mSv za kalendářní rok. Obecný limit efektivní dávky pro obyvatele (osoby, která není radiačním pracovníkem) je 1 mSv za jeden kalendářní rok. Z vašeho dotazu ale není zřejmé, zda se jedná o práci, kde by docházelo k profesnímu ozáření radiačních pracovníků v rámci expozičních situací. Pro detailnější odpověď by byla nutná přesná specifikace pracovní činnosti a její podmínky.
(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)