Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 28.02.2017 18:49:18
Příjemný den, prosím jak nejlépe zlikvidovat nepoužitou thoriovou punčošku do lampy? (Případně - jak by se měla likvidovat punčoška již vypálená, a tedy náchylná ke snadnému rozpadnutí na prach?) Běžné městské sběrny nebezpečných odpadů nepočítají se sběrem radioaktivních látek.
(Vložil(a): Tommy)
Dobrý den,

s dotazem si Vás dovolím odkázat na některé z našich Regionálních center SÚJB (nejlépe Vám místně příslušné), kde Vám rádi poradí. Seznam nalezenete na našich webových stránkách v sekci O SÚJB - Kde nás najdete + spojení - Regionální centra SÚJB.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)