Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Autunit 24.01.2017 16:07:39
Dobrý den. Nedávno jsem v okolí obce Strhaře nalezl kámen se žlutou žílou, nejspíše se jedná o autunit. To jsem si ověřil nasvícením UV lampou, kdy podle očekávání začal světélkovat. Chtěl bych se zeptat, jestli je tyto minerály legální vlastnit a jestli není radioaktivita uranu a prvků jeho rozpačité řady nebezpečná a případně jestli je dobré minerál nějak speciálně uskladňovat. Podle tabulek má uran poločas rozpadu 4,5 miliard let dlouhý a tudíž by neměl být příliš radioaktivní. Je možné si jeho aktivitu profesionálně a levně, nejlépe zadarmo nechat změřit?
(Vložil(a): Franta Frenk)
Dobrý den,

pokud je to autunit (hygroskopický fosforečnan uranylo-vápenatý), pak obsahuje cca 50 hmotnostních procent uranu a jeden jeho gram vykazuje aktivitu 6,6 kBq. Jeho držení nevyžaduje žádné povolení. Pokud byste chtěl zjistit, jaký Váš konkrétní nerost vykazuje dávkový příkon (množství záření, které z něho v nějaké vzdálenosti vychází), pak se obraťte na Vám nejbližší Regionální centrum SÚJB (adresa a kontakty na www.sujb.cz), kde Vám jistě bezplatně vyjdou vstříc a podle naměřené hodnoty sdělí zásady pro bezpečné zacházení s ním.
Mimochodem fotoluminiscenci minerálů studoval Francouz Antoine Henri Becquerel a na základě těchto pokusů objevil v r. 1896 přírodní radioaktivitu. Na jeho počest se jednotka veličiny aktivita nazývá 1 Bq (becquerel).

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)