Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 08.12.2016 12:30:20
Nový atomový zákon ruší vyhlášku 307/2002 a tím i TLD audit. Kde zjistím, jak často se mají od roku 2017 provádět zkoušky dlouhodobé stability u zubních rtg přístrojů (intraorálních i panoramatických)?
(Vložil(a): Mirka Hornová)
Dobrý den,

Podle nové vyhlášky o radiační ochraně, která vyjde ve Sbírce zákonů v průběhu prosince, se u intraorálních a 2D panoramatických rtg zařízení provádí zkoušky dlouhodobé stability jednou za 36 měsíců. Přičemž první zkouška dlouhodobé stability, která bude provedena po vstoupení v platnost nového Atomového zákona (tzn. od 1. 1. 2017), musí být provedena buď v roce 2017, 2018 nebo 2019, podle toho, kdy byla provedena předchozí zkouška dlouhodobé stability a kdy bylo dané rtg zařízení vyrobeno.
(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)