Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 18.11.2016 20:41:40
Dobrý den. Je legální vlastnit uran či jeho čistou sloučeninu přírodního(neobohacený) složení?
(Vložil(a): František Janíček)
Dobrý den,

pokud se jedná o chemické sloučeniny obsahující přírodní uran, pak k jejich používání není z hlediska radiační ochrany třeba povolení, protože se jedná o přírodní radioaktivní látky, které nejsou využívány pro jejich radioaktivní, štěpné nebo množivé charakteristiky. Jsou však jadernými materiály, které podléhají kontrole a evidenci, v tomto směru se obraťte, spolu s bližší specifikací látek, na odbor kontroly nešíření zbraní hromadného ničení SÚJB, e-mail michal.merxbauer(at)sujb.cz.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)