Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Fotografické objektivy s obsahem Thoria ve skle 03.09.2016 19:31:56
Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, zda úřad již řešil nebo nemá nějaké informace k fotografickým objektivům s optickými členy s obsahem Thoria, zda je jejich používání bezpečné i s ohledem na to, že fotoaparát je při použití blízko oka. Sice se jedná o alfa zářič, tedy by mělo být odstíněno již zbytkem těla fotoaparátu a kovovým tělem objektivu (mezi objektivem nasazeným na fotoaparátu a okem bude buď pokovené zrcadlo a několik skleněných optických členů optického hledáčku, plastové či kovové šasi aparátu a film nebo digitální sensor s elektronikou). I když produkty rozpadu Th asi mohou vydávat i pronikavější záření?

Jedná se třeba o některé japonské objektivy do 70.let, např. Asahi Pentax Super-Takumar f/1.4 50mm.

Jak je možné někde zjistit, zda se jedná o nevýznamný zdroj a zda je jeho použití na fotoaparátu bezpečné? Pokud ano, jak by se měl takový objektiv skladovat, když není nasazen na fotoaparátu? Stačí k odstínění např. kovová či plastová padnoucí krytka nekolik mm silná a po stranách samotné kovové šasi objektivu?

U některých těchto objektivů došlo za cca dvacet let od jejich výroby k znatelnému zežloutnutí skla (nebo pryskyřice, kterou jsou optické členy spojeny) zřejmě vlivem alfa záření. Nemůže dále toto poškodit digitální obrazový sensor například při delším a častějším natáčení videa (sensor je od zadního členu objektivu oddělen jen několika cm vzduchu, a kryt pouze skleněným filtrem tloušky desetin mm)?

Předem děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den, fotoaparáty, res. objektivy s přidanými radionuklidy (tedy i Vámi zmíněné Th) jsou dle zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů brány jako tzv. spotřební výrobky. Pro jejich výrobu, přípravu, dovoz či vývoz je nutné povolení SÚJB, dle výše zmíněného zákona. Dále také platí, že podmínkou k vydání takového povolení předložení zdůvodnění přínosu přidání radionuklidu do výrobku a to v kontextu radiační ochrany, tj. mj. i zvážení a zodpovězení Vámi uvedených informací, dále pak i předložení návrhu na použití takového výrobku, který je přikládán ke každému výrobku a tudíž každý zákazník má dostupné informace o bezpečném používání a skladování takovéhoto výrobku.
K Vaší další otázce, kritéria pro klasifikování zdrojů ionizujícího záření jsou stanovena ve vyhlášce č. 307/2002Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně v ustanoveních § 4 až 10.
V případě, že spotřební výrobek je starší a tudíž k němu nemusí být dostupný návod, platí obecné informace.
Dále obecně platí, že pokud je výrobek dodáván na český trh, pak by nejen dle zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ale i na základě ostatní platné legislativy by měl být takovýto výrobek bezpečný.
K Vaší otázce možného poškození digitálního obrazového sensoru, k tomuto se opravdu nemůžeme vyjadřovat, neboť tato problematika nespadá do naší kompetence.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)