Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Sbírkové minerály 30.05.2016 11:31:28
Jen tak pro představu, kolik např. jáchymovského smolince, odpovídá této úrovni? ... alespoň přibližně.

Dá se tabulková hodnota aktivity převést na veličiny používané běžnými civilními nebo armádními přístroji [R,Gy,Sv /čas] měřené v určité vzdálenosti?
(Vložil(a): Martin Kunz)
Dobrý den, v případě, že jedná opravdu o nalezené minerály jinak lidskou činností neupravené, pak se na ně nový atomový zákon nevztahuje. Nevztahuje se totiž na "ozáření z přírodního pozadí", které je pro účely zákona mj. definováno jako "vystavení fyzické osoby ionizujícímu záření z přírodního zdroje záření, které není modifikováno lidskou činností".
Ze všech sloučenin uranu obsahuje smolinec (uraninit, oxid uraničitý) největší hmotnostní podíl uranu, a to 88,2%. 1 gram smolince představuje aktivitu přírodního uranu 10,87 kBq, na které se z 96% podílí U-238 a ze 4% U-235.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)