Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Přeprava URZ 16.03.2016 13:09:20
Dobrý den,chtěl bych se zeptat,zda při silniční přepravě URZ, je nutno mít vozidlo vybaveno dle ADR
(Vložil(a): Jiří Šohajek)
Dobrý den, ano, obecně platí, že musí být plněny požadavky ADR, zároveň však musí být plněny i požadavky dle zákona č. 18/1997Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to zejména v návaznosti na daný radionuklid a jeho aktivitu.
(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)