Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 08.03.2016 12:51:38
Dobry den, je pripustne, aby RTG snimkovna - tedy kontrolovane pasmo - slouzila zaroven jako Ultrazvukova vysetrovna?
(Vložil(a): RTG kolektiv FN)
Dobrý den,

doporučujeme kontaktovat příslušné RC SÚJB, které Váš návrh na vymezení KP, při schvalování předložené dokumentace, schvalovalo.
Pro běžnou snímkovnu v současné době není důvod pro vymezení kontrolovaného pásma, vymezuje se pásmo sledované a místnost může sloužit i jako ultrazvuková vyšetřovna. Pokud je na snímkovně kontrolované pásmo schváleno a změna není možná, pak je nutné ponechat omezený přístup do něj, a jako ultrazvuková vyšetřovna není tento prostor vhodný. Každopádně platí, že ve chvíli kdy se v místnosti snímkuje pacient na stacionárním skiagrafickém rentgenu nesmí v ní být přítomen nikdo jiný (ve zvláštních případech ještě osoba, která při snímkování asistuje), a to bez ohledu na to, jestli je v místnosti vymezeno sledované nebo kontrolované pásmo.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)