Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 18.02.2016 19:32:01
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na možné omezení v případě skladování nových zbraní zavedených do AČR - pistole CZ 75 SP-01 Phantom , které jsou osazeny sadou miřidel, která obsahuje dva uzavřené zářiče každý o aktivitě 0,444 GBq v hledí a jeden uzavřený zářič o aktivitě 0,565 GBq v mušce. Konstrukce mířidel zaručuje, že tritiové světelné zdroje nejsou přístupné při běžném používání, skladování, manipulaci ani údržbě. Tato sada byla v rámci typového schvalování klasifikována podle § 4 a § 6 písm. d) vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb., (dále vyhláška), jako nevýznamný zdroj ionizujícího záření, pokud počet jednotlivých sad nepřesáhne devět kusů. Jaká bezpečnostní opatření je tedy nutné dodržovat v armádních zbrojních skladech, jenž využívají systém ukládání zbraní po jednotkách o velikosti roty, což je průměrně 65-100ks takových sad?
(Vložil(a): Jan )
Dobrý den,

větší počet než 9 sad tritiových mířidel, resp. zbraní s nimi, se stává drobným zdrojem ionizujícího záření, kde je uživateli dána povinnost ohlásit držení těchto zdrojů. Tato úprava je cílena na civilní distributory těchto mířidel resp. zbraní s nimi. SÚJB nemá v kompetenci evidenci a kontrolu zdrojů ionizujícího záření v Armádě ČR. Obecně lze konstatovat, že při nakládání s mířidly, resp. se zbraněmi s těmito mířidly, v souladu s bezpečnostními pokyny výrobce, není třeba přijímat zvláštní bezpečnostní opatření v závislosti na jejich množství. Bezpečnostní pokyny byly posouzeny SÚJB v rámci typového schválení mířidel.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)