Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 08.10.2015 13:44:59
Dobrý den, naše společnost má ve vlastnictví drobný zdroj ionizujícího záření. Toto zařízení bude však přesunuto do jiné pobočky naší firmy (do Polska). Je nutno, abych u nás odhlásila tento drobný zdroj ionizujícího záření? Případně je třeba podniknout nějaké kroky pokud dojde k vyvezení stroje za naše hranice, byť pouze do Polska?

Děkuji za odpověď,
Jana Fajmonová
(Vložil(a): Jana Fajmonová)
Dobrý den,

v tomto případě nebude potřeba povolení k vývozu. O změně stavu zdroje ionizujícího záření (ZIZ) je nutné informovat SÚJB ? Regionální centrum (Seznam RC SÚJB najdete na www.sujb.cz). Konkrétní požadavky na zajištění převozu ZIZ se odvíjí od přesné specifikace ZIZ a vztahu obou společností (zda se jedná o stejný ekonomický subjekt apod.).
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)