Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 18.02.2015 18:14:15
Dobrý den.
Prosil bych o informaci jak je vČR legislativně ošetřena radiační bezpečnost sléváren.Že tato problematika má opodstatnění dokazuje i11 záchytů za 4měsíce v Alcelor Mitalu,který má propracovaný dokonalý systém radiační kontroly vstupních materiálů.Jak je to u ostatních subjektů? Kontroluje to někdo? Krajský úřad odmítl námitku MěÚ,aby se příslušná omezení stala součástí IP s tím, že je to řešeno jiným zákonem. Dovozuji, že AZ.Děkuji za upřesnění.
(Vložil(a): Ilja Tureček)
Dobrý den, současný atomový zákon neukládá nikomu povinnost aktivně vyhledávat zdroje ionizujícího záření. V §4 odst. 14 se pouze uvádí, že každý, kdo nalezne zdroj ionizujícího záření nebo má podezření, že jde o zdroj ionizujícího záření, je povinen neprodleně oznámit jeho nález Policii ČR nebo SÚJB. Připravovaný nový atomový zákon již s povinností provozovatelů zařízení určeného k tavbě, shromažďování a zpracování kovového šrotu přijmout opatření k vyhledávání opuštěného zdroje počítá.
V současné době jsou provozovatelé hutí limitováni pouze svými obchodními smlouvami deklarujícími, že jejich výrobky jsou prosté radioaktivní kontaminace, a tudíž si hlídají vstupy do hutního podniku. A jejich dodavatelé se chovají obdobně.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)