Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Dotaz 22.11.2014 14:03:34
Dobrý den,je stanoven nějaký minimální rozměr ordinace,aby zde bylo možné umístění intraorálního RVG?Jedná se o vysokofrekvenčníh rentgen Gendex Expert DC . Rozměry ordinace jsou 2,9m x 6,2m.

A chtěl jsem se ještě zeptat,zda je možné umístit OPG rentgen v ordinaci zubního lékaře a popřípadě za jakých nutných opatření a podmínek.

Děkuji
(Vložil(a): Procházka)
Dobrý den, z pohledu radiační ochrany a předpisů SÚJB neexistuje požadavek omezující velikost místnosti pro intraorální rentgen. OPG rentgen v ordinaci mít můžete, ale musíte k žádosti o povolením k nakládání s ním SÚJB předložit důkaz optimalizace radiační ochrany. V něm musí být na základě předpokládaného počtu expozic, používaného snímkovacího módu, předpokládaného rozmístění osob v ordinaci během snímkování a předpokládaných dávek v daných místech (nebo na základě měření rozptýleného záření v těchto místech) vypočteno/prokázáno, že nikdo z personálu neobdrží za rok dávku větší než 1 mSv, a že na místech, kde se můžou vyskytovat během snímkování osoby jiné než (nesnímkovaní pacienti), nebude dávka za celý rok větší než 50 mikroSv.
Pokud by při optimalizaci vyšla vyšší čísla, je nutné provést taková opatření, která zajistí jejich snížení pod tyto úrovně. Navíc platí, že nesmí být během snímkování přítomna v okruhu 2 m od intraorálního i OPG rentgenu žádná jiná osoba než snímkovaný pacient.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)