Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Prodej drobných zdrojů ionizujícího záření 05.08.2014 17:34:26
Dobrý den,
na základně návodu na internetu jsem sestavil malou funkční Wilsonovu mlžnou komoru, která umí zobrazovat radioaktivní částice. V plno videích je ukázáno, jak je do této komory umístěno malé množství radioaktivní látky, od které pak v mlžné komoře vylétávají částice a zobrazují se ve formě stop.

V téměř všech videích zahraniční výroby je přiložen odkaz na prodej schválených radioaktivních vzorků na speciální jehle, popřípadě ve formě kotoučku. Ve videích české výroby se pak často objevuje fráze: ?aplikovat radon,? kdy do komory obsluha vfoukne malé množství tohoto plynu a v komoře je vidět jak se rozpadá. V České republice jsem se ale s nabídkou volně prodejných zdrojů ionizujícího záření pro podobné účely nesetkal.

Existuje možnost, jak legálně pořídit a popřípadě (je-li to vyžadováno) zaregistrovat slabý zdroj radioaktivního záření právě pro zmíněné výukové/vzdělávací účely? Popřípadě legálně zakoupit zdroj plynu radonu např. monazitový písek (který používají právě tvůrci videí jako zdroj plynu radonu)? Nenabízí SÚJB například nějakou evidenci prodejců těchto zdrojů, nebo snad není možné odkoupit, či zapůjčit vzorky přímo od SÚJB?

Děkuji za odpověď!
(Vložil(a): Ladislav Zoufalý)
Dobrý den, bez povolení SÚJB je možné nejsnáze a nejlevněji řešit tak, že si opatříte kousek uraninitu - smolince. Lze jej nalézt na haldách po těžbě uranu na Příbramsku a Jáchymovsku. Rudu je potřeba dezintegrovat - rozdrtit na prášek a umístit do nádoby. Radon, jako dceřiný produkt radia 226 se bude v nádobě hromadit. Odtud jej pak můžete injektovat do mlžné komory.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)