Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 05.08.2014 00:07:36
Dobrý den,
našel jsem na půdě Thoriovou punčošku. Chtěl bych se zeptat, jestli je potřeba zlegalizovat její držení, případně jak na to. Dále bych se chtěl zeptat, co bych měl udělat, kdybych jí chtěl prodat v obchodě (jsem prodejce starožitností). Děkuji mnohokrát za odpovědi.
(Vložil(a): Pavel Drobný)
Dobrý den,

z hlediska atomového zákona je Vámi uváděná punčoška spotřebním výrobkem s přidanou radioaktivní látkou. Regulaci podléhá pouze výroba nebo dovoz takovýchto výrobků. Pokud se thoriová punčoška skladuje v uzavřeném obalu zabraňujícím rozptýlení prachu z tkaniny do okolí, pak není nutné z hlediska radiační ochrany přijímat žádná další opatření. Detektory záření lze zjistit přítomnost thoria prakticky jen v přímém kontaktu detektoru s punčoškou.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)