Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Stroncium 90 14.05.2014 18:52:34
Dobrý den,

Mám také dotaz ke Stronciu 90, které se nacházelo v přístrojích RBGT-62.
V armádním výprodeji jsem zakoupil tento vyřazený přístroj s odstraňěným vzorkem Sr-90. Nicméně pokud přiložím sondu tohoto přístroje na místo, kde se dříve vzorek vyskytoval (je vyřezaný) tak na přístroji naměřím zvýšenou hodnotu záření -- cca 0,4k rozp/min.cm2 (běžné pozadí se pohybuje do 0 až 0,1k). Mám se znepokojovat zda nedošlo k úniku vzorku Stroncia do brašny, či se jedna o umělou radiaci, která v daném místě vznikla?

Děkuji za odpověd
(Vložil(a): Ondřej Buček)
Dobrý den,

pokud se zvýšené hodnoty vyskytují opravdu jen u místa, kde byl původně uložen kontrolní zářič, mohlo při jeho vyjímání skutečně dojít k drobnému poškození a následnému uvolnění radionuklidu do brašny. Doporučujeme zabalit přístroj i s brašnou do PE sáčku a navštívit vám nejbližší Regionální centrum Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (adresy a spojení naleznete na http://www.sujb.cz/o-sujb/kde-nas-najdete-spojeni/spojeni-na-regionalni-centra-sujb/), kde po přeměření obdržíte detailnější a konkrétnější informace.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)